Doç. Dr. ELMAN BAHAR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. ELMAN BAHAR

T: (0282) 250 2056

M ebahar@nku.edu.tr

W ebahar.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bahçe Bitkileri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1991-1996
Tez: Doktora (1996)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1989-1991
Tez: Yüksek Lisans (1991)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1985-1989
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Bulgarca:Orta
Fransızca:Gelişmiş
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ / BAHÇE BİTKİLERİ
2012-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ / BAHÇE BİTKİLERİ
2006-2012
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ / BAHÇE BİTKİLERİ
1997-2006
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ / BAHÇE BİTKİLERİ
1990-1997
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
2004-2016
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Bağ Yetiştirme ve Islahı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KÖK D., BAHAR E., Effects of different vineyard altitudes and grapevine directions on some leaf characteristics of cv Gamay Vitis vinifera L, BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol. 21, pp. 320-324, 2015.
Özgün Makale CABI Erişim Linki
2. KORKUTAL İ., BAHAR E., Influence of Different Soil Tillage and Leaf Removal Treatments on Yield Cluster and Berry Characteristics in cv Syrah Vitis vinifera L, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 19, pp. 652-663, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. BAHAR E., KORKUTAL İ., CARBONNEAU A., Lag phase water stress effect on berry shrivelling and recovering in cv Chardonnay Vitis vinifera L, Le Bulletin De L’OIV, vol. 85, pp. 141-154, 2012.
Özgün Makale
4. KORKUTAL İ., BAHAR E., CARBONNEAU A., Growth and yield responses of cv Merlot Vitis vinifera L to early water stress, African Journal of Agricultural Research, vol. 6, pp. 6281-6288, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. KORKUTAL İ., CARBONNEAU A., BAHAR E., Effects of early water stress levels on berry set and berry development in Merlot cv Vitis vinifera L, AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol. 10, pp. 15921-15932, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
6. BAHAR E., CARBONNEAU A., KORKUTAL İ., The Effect of Extreme Water Stress on Leaf Drying Limits and Possibilities of Recovering in Three Grapevine Vitis vinifera L Cultivars, African Journal of Agricultural Research, vol. 6, pp. 1151-1160, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
7. BAHAR E., YAŞASIN A. S., The yield and berry quality under different soil tillage and clusters thinning treatments in grape Vitis vinifera L cv Cabernet Sauvignon, Afr. J. Agric. Res., vol. 5, pp. 2986-2993, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. BAHAR E., KORKUTAL İ., CARBONNEAU A., AKÇAYC G., Using magnetic resonance imaging technique MRI to investigate graft connection and its relation to reddening discoloration in grape leaves, Food, Agriculture & Environment (JFAE), vol. 8, pp. 293-297, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
9. BAHAR E., KORKUTAL İ., KÖK D., The Relationships Between Shoot Elongation and Shoot Removal Force in Some Grape Cultivars V vinifera L, World Applied Sciences Journal, vol. 6, pp. 1089-1095, 2009.
Özgün Makale
10. BAHAR E., KORKUTAL İ., KÖK D., Hidroponik Kültür ve Fidanlık Koşullarında Yetiştirilen Aşılı Asma Fidanlarının Karbonhidrat ve Azot İçerikleri ile Bağdaki Tutma Performansları Üzerine Araştırmalar, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 21, pp. 15-26, 2008.
Özgün Makale
11. KORKUTAL İ., BAHAR E., GOKHAN O., The Characteristics of Substances Regulating Growth and Development of Plants and the Utilization of Gibberellic Acid GA3 In Viticulture, World Journal of Agricultural Sciences, vol. 4, pp. 321-325, 2008.
Özgün Makale CABI
12. KÖK D., ATEŞ E., KORKUTAL İ., BAHAR E., Forage and Nutritive Value of the Pruning Residues Leaves Plus Summer Lateral Shoots of Four Grapevine Vitis vinifera L Cultivars and Grape Harvest and Two Post Harvest Dates, Spanish Journal of Agricultural Research, vol. 5, pp. 517-521, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
13. KÖK D., BAHAR E., KORKUTAL İ., ÇELİK S., From Precision Viticulture Standpoint Importance Of Technological Progress, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 10, pp. 43-46, 2004.
Özgün Makale
14. KORKUTAL İ., KÖK D., BAHAR E., SARIKAYA C., Hayward ve Matua Kivi Actinidia deliciosa Çeşitlerinde Çiçek Morfolojileri ve Fenolojilerinin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 17, pp. 217-224, 2004.
Özgün Makale
15. KÖK D., KORKUTAL İ., BAHAR E., ÇELİK S., Identification of Grape Cultivars Via Microsatellite Markers, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 10, pp. 191-194, 2004.
Özgün Makale
16. BAHAR E., KÖK D., KORKUTAL İ., ÇELİK S., Possibility of Rooting of the Pruned Canes in Grapevine Vitis vinifera L Then Obtaining Yield Grown in Hydroponic System, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 7, pp. 1481-1487, 2004.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DOĞU K., BAHAR E., Asma da Baz Materyalin Kitlesel ve Hızlı Çoğaltımı, BAHÇE, cilt 45, ss. 570-573, 2016.
Özgün Makale ZOOLOGİCAL RECORDS
2. BAHAR E., ÖNER H., Cabernet Sauvignon Üzüm Çeşidinde Farklı Kültürel İşlemlerin Verim Özellikleri Üzerine Etkileri, BAHÇE, cilt 45, ss. 591-598, 2016.
Özgün Makale ZOOLOGİCAL RECORDS
3. KORKUTAL İ., BAHAR E., KAYMAZ Ö., Viognier Vitis vinifera L Üzüm Çeşidinde Farklı Sıra Yönleri ve Salkım Seyreltme Uygulamalarının Omcaların Güneşlenme Durumları ve Fenolojik Gelişme Üzerine Etkileri, BAHÇE, cilt 45, ss. 758-765, 2016.
Özgün Makale ZOOLOGICAL RECORD
4. BAHAR E., KORKUTAL İ., TEKİN D., Küresel Isınmanın Bağcılık Üzerine Etkileri, Trakya Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 13, ss. 1-15, 2012.
Derleme Makale
5. KORKUTAL İ., BAHAR E., KAYMAZ Ö., Rakımın Üzüm Kalitesi Üzerine Etkileri, Trakya Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 13, ss. 17-29, 2012.
Derleme Makale
6. BAHAR E., KORKUTAL İ., KURT C., Farklı Fenolojik Gelişme Aşamalarındaki Su Stresinin Üzüm Tanesinde Büyüme Gelişme ve Kalite Üzerine Etkileri, Trakya Univ. J Sci, cilt 12, ss. 21-34, 2011.
Derleme Makale
7. YAŞASIN A. S., BAHAR E., KORKUTAL İ., Bağcılıkta Örtülü Toprak İşleme Sistemleri, Hasad Dergisi, cilt 27, ss. 96-98, 2011.
Derleme Makale Endekste taranmıyor
8. BAHAR E., KORKUTAL İ., YAŞASIN A. S., Bağcılıkta Örtülü Toprak İşleme ve Örtü Bitkileri, ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 7, ss. 3-13, 2010.
Derleme Makale
9. BAHAR E., KORKUTAL İ., DOĞAN A. Z., Bağda Silkme ve Silkmeye Neden Olan Faktörler, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 6, ss. 81-87, 2009.
Özgün Makale
10. KORKUTAL İ., BAHAR E., ERKAN H. A., Edirne İli Uzunköprü İlçesi Yeniköy Beldesi Bağcılık Yapısının İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt 10, ss. 179-187, 2009.
Özgün Makale
11. KORKUTAL İ., BAHAR E., AKÇAY G., GÜNAL D. S., Farklı Sürelerle Ultraviyole UV C Uygulamalarının Kaynaştırma Odası Koşullarında Aşılı Asma Çelikleri Üzerine Etkileri, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 22, ss. 9-14, 2009.
Özgün Makale
12. DARDENİZ A., B. E., Ş. L., Bozcaada Bağcılığındaki Gelişmeler Sorunlar ve Öneriler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi., cilt 5, ss. 147-161, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
13. BAHAR E., KORKUTAL İ., KÖK D., Türkiye Bağcılığının Son Yıllardaki Gelişiminde Görülen Başlıca Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Trakya Univ. J Sci, cilt 7, ss. 65-69, 2006.
Özgün Makale
14. BAHAR E., Trakya Bölgesinde Son Yıllarda Yaygınlaşmaya Başlayan Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Özellikleri Siyah Çeşitler, Gıda Dergisi, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
15. KORKUTAL İ., BAHAR E., KÖK D., ÇELİK S., URUÇ S., Bazı Üzüm Çeşitlerinde Vitis vinifera L in vitro Testler Yardımıyla Polen Canlılığı ve Çimlenme Yeteneklerinin İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt 5, ss. 117-126, 2004.
Özgün Makale
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. BAHAR E., ÇELİK S., Bağcılıkta Yer Seçimi ve Bağ Kurma Tekniği, İstanbul’da Tarım. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İstanbul Bakanlık İl Müdürlüğü Yayın Organı., 1992.
Özgün Makale
2. ÇELİK S., B. E., Aşılı Köklü Asma Fidanı Üretiminde Hidroponik Yöntemlerin Kullanılması, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 16-25, 1992.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Bahar E., C. A., K. I., Lag Phase Water Stress Effect On Berry Shrivelling and Recovering in cv. Chardonnay (Vitis vinifera L.), 35th World Congress of Vine and Wine (18.06.2012-22.06.2012).
Tam metin bildiri
2. Bahar E., C. A., K. I., The Effect of Lag Phase Water Stress on Berry Shrivelling and Recovering After Irrigation in cv. Cabernet-Sauvignon (Vitis Vinifera L.), 17th International Symposium GiESCO 2011 (29.08.2011-02.09.2011).
Tam metin bildiri
3. Dardeniz A., Ş. M., Y. A., G. Z., B. E., K. K., Çanakkale’de Bozcaada Çavuşu Üzüm Çeşidi Yetiştiriciliği ve Karşılaşılan Sorunlar., Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı. Eskişehir. (27.04.2011-30.04.2011).
Tam metin bildiri
4. CARBONNEAU A., B. E., Vine and Berry Responses to Contrasted Water Fluxes in Ecotron Around ‘Veraison’. Manipulation of Berry Shrivelling and Consequences on Berry Growth, Sugar Loading and Maturation., Proceedings of the 16th International GiESCO Symposium, University of California, Davis, USA. (12.07.2009-15.07.2009).
Tam metin bildiri
5. CELIK S., B. E., D. I., Variation of Water Flow Velocity in the Xylem Vessel of Vine (V. vinifera L.) Canes, CELIK, S., BAHAR, E. and I. DOGAN. Variation of Water Flow Velocity in the Xylem Vessel of Vine (V. vinifera L.) Canes. 6th Internatıonal Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology, Heraklion-GREECE. (11.06.2000-15.06.2000).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BAHAR E., Doğu K., Asma´da Baz Materyalin Kitlesel ve Hızlı Çoğaltımı, 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (25.08.2015-29.08.2015).
Tam metin bildiri
2. BAHAR E., Öner H., Cabernet-Sauvignon Üzüm Çeşidinde Farklı Kültürel İşlemlerin Verim Özellikleri Üzerine Etkileri, 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (25.08.2015-29.08.2015).
Tam metin bildiri
3. KORKUTAL İ., BAHAR E., KAYMAZ Ö., Viognier (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Farklı Sıra Yönleri ve Salkım Seyreltme Uygulamalarının Omcaların Güneşlenme Durumları ve Fenolojik Gelişme Üzerine Etkileri, 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (25.08.2015-29.08.2015).
Tam metin bildiri
4. BAHAR E., KURT C., Farklı Toprak İşleme ve Yaprak Alanı/Ürün Miktarlarının Syrah Üzüm Çeşidinin Fizyolojisi, Morfolojisi ve Üzüm Bileşimi Üzerine Etkileri: II. Şıra Özellikleri Üzerine Etkileri., 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu. Konya (25.09.2013-28.09.2013).
Tam metin bildiri
5. BAHAR E., KURT C., Farklı Toprak İşleme ve Yaprak Alanı/Ürün Miktarlarının Syrah Üzüm Çeşidinin Fizyolojisi, Morfolojisi ve Üzüm Bileşimi Üzerine Etkileri: I. Yaprak Su Potansiyelleri, Sürgün, Salkım, Tane Özellikleri ve Verim Üzerine Etkileri, 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu. Konya. (25.09.2013-28.09.2013).
Poster
6. Konukcu F., E. T., E. Y., M. R., Bahar E., S. M., G. A., Y. A., C. Z., Meyve Ağaçlarında ve Asmada Gövde Su İçeriği ve Elektriksel İletkenlik Ölçümleriyle Su Stresinin ve Sulama Zamanının Belirlenmesi., II. Ulusal Yarımsal Yapılar ve Sulama Sempozyumu. Bornova İzmir. (24.05.2012-25.05.2012).
Tam metin bildiri
7. BAHAR E., K. İ., B. Y., Tekirdağ İli Şarköy İlçesi’nin Terroir Açısından Değerlendirilmesi., Şarköy Değerleri Sempozyumu 4, Şarköy. (14.10.2010-14.10.2010).
Tam metin bildiri
8. BAHAR E., K. İ., D. M., Sürmüş ve Sürmemiş Çelik ve Kalemlerin Masabaşı Omega Aşısındaki Performansları., Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü. Sebzecilik, Bağcılık, Süs Bitkileri. Erzurum (01.10.2007-01.10.2007).
Poster
9. ÇELİK S., B. E., K. İ., K. D., Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Yabani Asmanın (V. Vinifera ssp. silvestris) Tanımlanması ve Üretimde Kullanılabilme Olanakları Üzerine Araştırma., Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu, Tekirdağ. (19.09.2005-23.09.2005).
Tam metin bildiri
10. ÇELİK S., B. E., K. İ., K. D., Trakya Ormanlarında Yabani Olarak Yetişen Böğürtlen (Rubus L.) Populasyonundan Üstün Verimli Fertlerin Seçilmesi ve Bunların Teknolojik ve Kültürel Amaçlarla Üretilmesi., Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Antalya (08.09.2003-12.09.2003).
Tam metin bildiri
11. BAHAR E., Ç. S., Hidroponik Sistem ve Fidanlık Koşullarında Yetiştirilen Aşılı Asma Fidanlarında Karbonhidrat ve Azot Oranlarının Değişimi., Türkiye V. Bağcılık ve ޞarapçılık Sempozyumu. 4. 5-9 Ekim 2002. 464-472. NEVޞEHİR. (05.10.2002-09.10.2002).
Poster
12. ÇELİK S., B. E., K. D., Daldırma ile Kivi Fidanı Üretimi, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ANKARA. (14.09.1999-17.09.1999).
Poster
13. BAHAR E., Ç. S., K. A., D. İ., Tekirdağ İli Merkez İlçesinde Son 20 Yılda Bağ Alanları, Üretim, Verim ve Bazı Kültürel İşlemlerde Meydana Gelen Değişimler., Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ANKARA. (14.09.1999-17.09.1999).
Poster
14. ÇELİK S., B. E., K. D., K. İ., Asma Fidanlarına Farklı Zamanlarda Uygulanan Ethrel’in Yaprak Dökümü ve Fidanların Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri., 4. Bağcılık Sempozyumu, YALOVA. (20.10.1998-23.10.1998).
Tam metin bildiri
15. BAHAR E., K. A., D. İ., D. Ö., G. B., Bağ Alanlarındaki Azalma Nedenleri ve Başlıca Bağcılık Sorunları; Tekirdağ Merkez İlçe Örneği, 4. Bağcılık Sempozyumu, YALOVA. (20.10.1998-23.10.1998).
Tam metin bildiri
16. BAHAR E., Ç. S., D. İ., Ç. Ö., C. N., Tekirdağ Çekirdeksizi Üzüm Çeşidinde Farklı Zamanlarda Bilezik Almanın Bazı Tane ve Salkım Özellikleri Üzerine Etkileri., 4. Bağcılık Sempozyumu, YALOVA. (20.10.1998-23.10.1998).
Tam metin bildiri
17. POLAT S., B. E., Ç. S., A. C., G. T., Tekirdağ Çekirdeksizi ve Cardinal Üzüm Çeşidinde Gelişme Dönemi Boyunca Salkımda Fenolik Maddelerin Değişimi., 4. Bağcılık Sempozyumu, YALOVA. (20.10.1998-23.10.1998).
Tam metin bildiri
18. ÇELİK S., B. E., Asma Fidanlıklarında Ethrel’in Defoliant Olarak Kullanılması., Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. İZMİR. (13.10.1992-16.10.1992).
Tam metin bildiri
19. ÇELİK S., B. E., B. Y., Standart Dışı Anaç Çeliklerin Aşılı Köklü Asma Fidanı Üretiminde Kullanılması., Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. İZMİR. (13.10.1992-16.10.1992).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. .
Ulusal Kitap
Uluslararası Projeler
1. QLK5 CT 2002 01594 Conservation and Restoration of European Cork OAK Woodlands a Unique Ecosystem in, AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2002-01.01.2007.
Ulusal Projeler
1. NKÜBAP. 00.24.AR.14.19 Ganos Dağları Doğal Florasından Toplanan Kültür Asması (Vitis vinifera L ) Genetik Materyallerinin Moleküler Karakterizasyonunun Yapılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 22.09.2014-09.02.2017.
2. NKÜBAP.00.24.AR.14.18 Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Kültür Asmasına Vitis vinifera L ait Genetik Materyallerin Toplanması ve DNA İzolasyonlarının Yapılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 22.09.2014-01.11.2016.
3. NKÜBAP.00.24.AR.14.21 Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Kültür Asmalarından (Vitis vinifera L.) Toplanan Genetik Materyallerde Fitokimyasal Özelliklerin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 26.06.2014-04.11.2016.
4. NKUBAP.00.24.YL.13.07 Asma Fidanlarında Ası Bölgesindeki Içsel Yapının Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi MRI ile Incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.01.2013-03.02.2016.
5. NKUBAP 00 24 YL 10 03 Syrah Üzüm Çeşidinde Farklı Toprak İşleme ve Yaprak Alanı Ürün Miktarlarının Su Stresi, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.01.2010-01.01.2012.
6. TÜBAP 344 Hidroponik Yöntemlerle Aşılı Köklü Asma Fidanı Üretimi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.01.2002-02.06.2004.
7. TARP 2184 Türkiye´de Doğlal Olarak Yetişen Yabani Asmanın (V. vinifera ssp. sylvestris) Tanımlanması ve Üretimde Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2000-01.01.2003.
8. TÜBAP 233 Trakya Ormanlarında Yabani Olarak Yetiştirilen Böğürtlen (Rubus L.) Populasyonundan Üstün Verimli Fertlerin Seçilmesi ve Bunların Teknolojik ve Kültürel Amaşlarla Üretilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2000-01.01.2002.
Ödüller
1. ULAKBİM UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik) Programı , ULAKBİM UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik) Programı , Türkiye, 2011.
Üyelikler
Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği, Üye.
ISHS, Üye.
GİESCO, Üye.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Şarköy Değerleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı Editörlüğü, ISBN:9786054265114, Yer:Şarköy-Tekirdağ, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi Şarköy MYO Müdürlüğü, 01.12.2010-01.12.2010.